Outsourcing

IT systemerne af i dag er så komplekse, at det kan være vanskeligt for den lille og mellemstore virksomhed at opretholde tilstrækkelig viden på alle funktioner, til at sikre optimal udnyttelse af disse.

Outsourcing af en virksomheds IT-systemer kan sikre stor driftssikkerhed, og dermed på lang sigt lavere driftsomkostninger.

Med en Outsourcing aftale kan man på kort tid sætte nye IT mæssige systemer i drift, uden behov for langvarig oplæring af en intern IT-organistaion.
Omkostningerne ved drift af IT-systemet bliver faste og kendte, hvorved udgifter til uventede opgaver begrænses.
Driftmæssige opgaver forsinker ikke virksomhedens øvrige forretningsaktiviteter.