Forbedring af IT-Sikkerheden

Den gradvise udvikling mod et service-baseret globalt samfund har øget mange virksomheders fokus på økonomien i nedbrud af IT-netværk. Med fokus på IT-sikkerhed har OfficeGruppen udviklet et koncept, som forenkler analyse og overvågning af virksomheders IT-systemer.

Tidligere betød et nedbrud i IT-systemet bare, at nogle få medarbejdere ikke kunne arbejde optimalt, hvorimod det i dag resulterer i tabt arbejdstid for flertallet af medarbejderne, men også ofte tabte data og manglende kontakt med kunder og samarbejdspartnere. Således kan omkostningerne ved selv kortvarige IT-problemer let modsvare værdien af alle medarbejderes arbejde i flere dage.

Vor opmærksomhed er rettet mod en samlet beskyttelse af virksomhedens IT-systemer mod hackere, virus, uhensigtsmæssige rutiner og det nyere begreb spy-ware. OfficeGruppen går i tæt dialog for at forstå individuelle systemer og arbejdsgange, og for at finde det rigtige sikkerheds-niveau, således en optimal teknisk løsning kan vælges.

Officegruppen har udviklet et koncept, hvormed man effektivt kan analysere et givent systems sikkerheds-huller, og efter at have lukket disse, er det muligt med konceptet at overvåge systemet løbende, således at omkostningerne hertil minimeres.